Často kladené dotazy

Jaké druhy plánů zdravotní péče jsou v České republice dostupné?

99 % obyvatel má veřejné zdravotní pojištění. Platí to pro české občany, cizince ze zemí EU, cizince mimo země EU s povolením k trvalému pobytu a zaměstnané cizince.

Méně než 1 % obyvatel (tedy 60 000–80 000 nezaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU, kteří ještě nemají povolení k trvalému pobytu) nesplňuje kritéria pro to, aby se mohli stát účastníky veřejného zdravotního pojištění, a mohou si tak sjednat pouze soukromé zdravotní pojištění. 12 000–14 000 z nich jsou děti zaměstnaných rezidentů a daňových poplatníků. Ti přitom sami mají veřejné zdravotní pojištění a finančně tak tento systém podporují. Ačkoliv dospělí cizinci mají alespoň teoretickou možnost nechat se zaměstnat a stát se tak účastníkem veřejného zdravotního pojištění, jejich děti žádnou takovou možnost nemají a musí se spokojit se službami, které jim poskytne soukromé zdravotní pojištění.

Proč soukromé zdravotní pojištění nestačí?

Toto pojištění je vhodné pouze pro zdravé lidi, protože z něj nejsou hrazeny zdravotní výkony spojené s již existujícími zdravotními problémy, a navíc nestačí ani na pokrytí nákladů spojených s nově vzniklými zdravotními problémy, protože na předepsané léky a podobné zdravotní prostředky se vztahuje velmi nízký limit 5000 Kč (190 euro) za celou dobu pojištění.

Několik názorných příkladů:

  • Softwarový inženýr se spolu se svou dcerou, která trpí diabetem 1. typu, stěhuje z Minsku do Brna. Žádné náklady spojené s léčbou diabetu (a to ani v případě akutních stavů, jako je diabetické koma, či pravidelných zdravotních prohlídek a každodenních inzulinových injekcí) jí přitom ze zdravotního pojištění PVZP, podobně jako by tomu bylo u jakéhokoliv jiného českého soukromého zdravotního pojištění, uhrazeny nebudou, protože diabetem trpěla již před přistěhováním do Brna.
  • Softwarová inženýrka se spolu se svou dcerou stěhuje z Minsku do Brna. Dceři je o tři měsíce později diagnostikován diabetes 1. typu. Ze zdravotního pojištění PVZP jí budou hrazeny náklady související s léčbou akutních stavů a pravidelnými prohlídkami. Bohužel to ale neplatí pro pravidelné injekce a senzory na měření cukru (30 000 Kč ročně) či inzulinovou pumpu (100 000 Kč), protože jakmile se vyčerpá nízký limit 5000 Kč (190 euro), pojišťovna již žádné další zdravotní pomůcky neproplatí. Další pojistná smlouva diabet krýt nebude.
  • Softwarový inženýrka se spolu se svou dcerou, která trpí diabetem 1. typu, stěhuje z Německa do Brna. Veškerá zdravotní péče její dcery je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, včetně inzulinových injekcí, pumpy a senzorů pro měření cukru.

Další příběhy o nástrahách soukromého zdravotního pojištění najdete zde.

Jaké podmínky co se týče zdravotního pojištění platí pro děti pracujících cizinců ze zemí mimo EU v ostatních zemích EU?

Ve všech dalších zemích EU se děti mohou stát účastníky systému veřejného zdravotního pojištění.

Ve 24 zemích je jim to dokonce umožněno úplně zdarma, ve 2 zemích (Chorvatsko a Maďarsko) musí každý měsíc platit minimální pojistné. 

Existuje nějaká lepší varianta soukromého zdravotního pojištění?

Jediným soukromým zdravotním pojištěním, ze kterého jsou hrazeny i náklady spojené s již existujícími onemocněními a nemá limit 5000 Kč na úhradu předepsaných léčiv, je PVZP Exclusive. Cena tohoto pojištění se pak odvíjí od závažnosti dříve vzniklého stavu. Mezi tím, co rodičům zdravého pětiletého dítěte bude ročně naúčtováno 30 000 Kč (1 176,49 eur), rodiče pětiletého dítěte, které trpí diabetem 1. typu, musí ročně zaplatit 250 000–400 000 Kč (9 805,83–15 689,33 eur).

Nejedná se o porušování nějakých práv?

Rozhodně ano. Jedná se o porušení Úmluvy o právech dítěte, článek  24 a Evropské sociální charty, článek 13 a článek  17.

Navíc byla stížnost #0056/2021 , která se tohoto tématu týká, shledána Petičním výborem evropského parlamentu jako přípustná.

Máte podporu nějaké české politické strany?

Naši žádost o pomoc vyslyšela Pirátská strana. Petr Třešňák a František Kopřiva navrhli, že by se děti s povolením k dlouhodobému pobytu mohly stát účastníky veřejného zdravotního pojištění pod podmínkou, že za ně jako OBZP budou pojištění platit jejich rodiče. Později se stejným návrhem přišli i senátoři Václav Láska, Ivo Trešl a Ondřej Šimetka.

Ke konečnému rozhodnutí mělo dojít 13. července 2021. Bylo ale sabotováno ANO, SPD, ČSSD a KSČM, výše uvedený návrh nebyl schválen a namísto toho došlo k ustanovení monopolu PVZP.

Pomáhat dětem je šlechetné, ale nestane se tak Česká republika cílem zdravotní turistiky?

Ne, protože veřejné zdravotní pojištění získají pouze děti s povolením k dlouhodobému pobytu. Dítě toto povolení může získat v případě, že je jeho rodič zaměstnán v České republice, a jeho vydání trvá asi rok. Za takových podmínek je to, aby se Česká republika stala cílem zdravotní turistiky, nemožné.