Všechny děti si jsou rovné, ale některé si jsou rovnější

Podepište petici za vstup dětí všech pracujících v ČR do systému veřejného zdravotního pojištění.

Kdyby vás někdo požádal, ať jednou větou popíšete přístup cizinců v České republice ke zdravotní péči, nenapadlo by vás nejspíš nic lepšího, než parafrázovat citát od Orwella.

Mezi tím, co děti cizinců ze zemí Evropské Unie jsou oprávněny požívat výhod veřejného zdravotnického systému, pro děti státních příslušníků třetích zemí (tedy občanů států mimo EU či EEA) to platí pouze v případě, že mají povolení k trvalému pobytu.  Mají tak co se týče plánu zdravotní péče pouze jedinou dostupnou možnost: takzvané komerční zdravotní pojištění pro cizince, jehož rozsah by se dal připodobnit rozsahu cestovního pojištění rozšířeného o každoroční návštěvu praktického lékaře. Celých pět let před získáním trvalého pobytu tak mají děti velmi omezený přístup ke zdravotní péči, protože se na odpovídající léčbu soukromé pojištění často nevztahuje.  Platit si lékařskou péči z vlastní kapsy přitom nemůže být považováno za finančně dostupnou možnost, protože poskytovatelé zdravotní péče státním příslušníkům třetích zemí legálně účtují několikanásobně vyšší částky, než by naúčtovali pojišťovně či turistovi z EU.

České správní orgány tento problém ignorují již téměř dvě desetiletí. Rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří platí stejné daně jako čeští občané, jsou mezitím neustále vystaveny riziku, že se obrovsky zadluží pouze proto, aby vyživovaným osobám zajistily zdravotní péči, kterou potřebují. Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která dětem pracujících státních příslušníků třetích zemí zabraňuje vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění.

Skutečné příběhy, které poukazují na to, jaké vady současný systém má, najdete zde. Kvůli chybějící právní regulaci český trh komerčního zdravotního pojištění vydělává na těch nejzranitelnějších skupinách cizinců, které nemají možnost vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění – tedy těhotných ženách, předčasně narozených dětech, jednotlivcích trpících chronickými chorobami. Za iluzi finančního krytí si tyto pojišťovny účtují astronomické částky.