Otevřený dopis vládě České republiky

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás s prosbou o ukončení diskriminace našich dětí.

Platíme stejné daně jako občané České republiky a nikdy nebereme dávky v nezaměstnanosti. Studujeme jazyk, respektujeme jedinečnou kulturu země, důsledně dodržujeme české zákony, integrujeme se do české společnosti. Abychom se mohli stát její platnou částí, svěřili jsme vám i to nejcennější, co máme, budoucnost našich dětí.

Nyní žijeme s Damoklovým mečem nad našimi rodinami po dlouhých 5 let, než dostaneme povolení k trvalému pobytu v České republice. Teprve pak si můžeme být jisti, že naše děti dostanou potřebnou lékařskou pomoc a jejich budoucnost nebude ohrožena rizikem nezvládnutelné finanční zátěže, pokud onemocní. Zákony České republiky opravňují státní příslušníky třetích zemí k účasti v systému veřejného zdravotního pojištění pouze na základě zaměstnání, což naše děti ze systému vylučuje. Jedinou možností, kterou jim současný zákon ponechává, je soukromé zdravotní pojištění nebo pozice samoplátce zdravotní péče, a to není zdaleka ekvivalent řádné ani finančně dostupné péče. Rozsah služeb, na které má cizinec nárok prostřednictvím soukromého zdravotního pojištění, je velmi omezený, zatímco placení z vlastní kapsy pro státní příslušníky třetích zemí má za následek průměrně trojnásobné zvýšení cen.

V ostatních zemích Evropské unie jsou děti automaticky pojištěny na základě zaměstnání rodičů, a to buď zdarma, nebo za pevné měsíční pojistné. Mnoho z nás si vůbec neuvědomovalo, že Česká republika praktikuje tuto ojedinělou strategii segregace obyvatel na základě jejich země původu či typu povolení k pobytu a zcela zakáže dětem zaměstnaných státních příslušníků třetích zemí, kteří dosud nemají povolení k trvalému pobytu, účastnit se veřejného zdravotního pojištění.

Nejsme turisté ani černí pasažéři. Žijeme zde a platíme daně a odvody. Nežádáme o bezplatnou zdravotní péči. Jsme připraveni platit měsíční pojistné za naše děti, aby mohly vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění.

Tvoříme 2,5% populace v České republice a ani na úrovni městských částí nemáme právo volit nebo být voleni. Není to však důvod, abyste s námi zacházeli jako s bezprávnými pracovními silami. Žádáme pouze o to, aby naše děti nebyly diskriminovány v poskytování zdravotní péče.

Inessa Vasilevskaya, Software Engineer, Praha
Andrey Muravev, Devops Engineer, Praha
Marianna Tudos, Product Designer, Praha
Ekaterina Aydos, IT Specialist, Brno
Bekir Burak Aydos, IT Specialist, Brno
Mikhail Platonov, Software build engineer, Praha
Igor Zakharov, Sr. Software Engineer, Brno
Maxim Potapov, Senior Software Engineer, Praha
Dmitry Ivaschenko, Software Engineer, Praha
Anton Zhdanov, Product Manager, Praha
Fedir Lavryk, Výzkumný a vědecký pracovník, Praha
Fail Akhmetshin, Automation Engineer, Praha
Dmitrii Suntcov, Technical Writer, Praha
Maksim Makagonov, hudebník, Praha
Iurii Shchekochikhin, Software Engineer, Praha
Ilya Onskul, Product Manager, Praha
Mikhail Katasonov, Software Engineer, Praha
Zakirdin Lamiev, Software Engineer, Praha
Roman Kozchenko, Software Engineer, Praha
Stanislav Tkachenko, Software Engineer, Praha
Maryna Nalbandian, Software Engineer, Praha
Alexey Tikhonov, Software Engineer, Brno
Leonid Titov, IT Specialist, Brno
Sergey Orlov, IT Specialist, Brno
Alexander Zagaynov, Lead Software Engineer, Praha