Ceny pro samoplátce

Samoplátce je české pojmenování pro osobu, která danou službu platí z vlastní kapsy.

Jestliže máte veřejné zdravotní pojištění, nutnost platit si za lékařskou péči sám se vás prakticky netýká; a pokud ano, jedná se spíš o platbu za nadstandardní služby jako jednolůžkový pokoj v nemocnici či nepovinné očkování.

Pokud ale máte soukromé zdravotní pojištění, vaše situace je úplně odlišná. Počet smluvních lékařů je velmi malý a vy tak často máte pouze dvě možnosti: čekat na ošetření až několik týdnů a vážit dlouhou cestu k některému ze smluvních lékařů vaší pojišťovny, anebo navštívit libovolného poskytovatele zdravotních služeb coby samoplátce a požádat pojišťovnu o odškodnění. Pokud vyhledáte zdravotní péči v souvislosti s onemocněním, jehož léčba z vašeho soukromého zdravotního pojištění hrazena není (například chronická onemocnění, nádorová onemocnění či péče v těhotenství před skončením čekací lhůty), nezbývá vám nic jiného, než ji zaplatit z vlastní kapsy. To stejné platí i v případě, že pojišťovna shledá vaši žádost o odškodnění jako oprávněnou, ale již jste překročili limit pojistného plnění.

A tady nastává problém: vaší pojišťovně se možná podařilo si u poskytovatele zdravotních služeb vyjednat nízké ceny, ale co se vás týče, žádné takové vyjednávání neproběhlo. Trochu lepší je situace v případě, že potřebujete využít pohotovostní služby – tam je totiž horní limit částky, o kterou si nemocnice může říct, stanoven zákonem a jedná se o 146 % částky, kterou by za stejné služby v roce 2020 zaplatila veřejná zdravotní pojišťovna. Jestliže ale trpíte nějakým chronickým onemocněním, jako je například diabetes nebo chronické onemocnění ledvin, poskytovatel zdravotních služeb vám může naúčtovat libovolnou částku, která je obvykle zhruba o 300 % vyšší, než ta, kterou by za stejné služby zaplatila veřejná zdravotní pojišťovna. Někteří poskytovatelé zdravotní péče, jako Nemocnice na Homolce nebo Karlovarská krajská nemocnice, na svých webových stránkách zveřejňují „ceník služeb pro cizince“. Většina z nich to ale nedělá a výši „přirážky pro cizince“ se dozvíte teprve až z vystavené faktury.

Vyhláška českého ministerstva zdravotnictví stanovuje pro jednotlivé zdravotní výkony bodovou hodnotu. Zdravotní výkony s bodovou hodnotou 1 snadno podléhají efektu pozorovatele.

Veřejné zdravotní pojištění
Komerční zdravotní pojištění
Samoplátce z EU / EHP
Samoplátce mimo EU / EHP
Akutní péče
řídí se smlouvou mezi poskytovatelem služeb a pojišťovnou
max 1,32 Kč/1 bod
Cenový předpis 2/2020/CAU
max 1,32 Kč/1 bod
Cenový předpis 2/2020/CAU
Preventivní (plánované) péče
řídí se smlouvou mezi poskytovatelem služeb a pojišťovnou
max 1,32 Kč/1 bod
Cenový předpis 2/2020/CAU
~ 3,00 Kč/1 bod
Není regulováno